Tag: galaktore

  • Amenore Sekunder (Secondary Amenorrhea)

    Pengertian Amenore sekunder adalah berhenti haid setelah menarche atau pernah mengalami haid tetapi berhenti berturut-turut selama 3 bulan. Amenore sekunder adalah tidak haid selama 6 bulan pada wanita yang sebelumnya pernah mengalami haid teratur atau selama 12 bulan pada wanita yang mempunyai haid tidak teratur. Amenore sekunder adalah berhenti haid selama 6 bulan atau lebih…